Ceza hukuku

Ceza hukuku hakkında bilgiler ve ceza hukuku uzmanı avukatlar tarafından yazılmış bilimsel makaleler ve mesleki yazılar :

Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu ve Cezası

Resmi evrakta sahtecilik suçu ve cezası nedir? Resmi evrak(*)ta sahtecilik, sahte bir resmi belge üretilmesi veya var olan bir belgenin aslına aykırı olarak değiştirilmesi, sahte bir belgenin başkalarını kandırmak amacıyla kullanılması olarak tanımlanabilir.  TCK madde 204. (*) Varaka (=belge), kelimenin çoğulu olan ise Evrak (=belgeler),  demektir. Resmi belgede sahtecilik MADDE 204. – 1) Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 2) Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek... Devamı için tıklayınız...

Son arananlar:evrakta sahtecilik cezası paraya çevrilir miav evrakresmi belgede sahtecilik suçu paraya çevrilir miresmi evrakta sahtecilik suçunun ertelenmesiKamu Kurum ve Kuruluşları Resmi Belgede Sahtecilik cezası kac yılsahte evrakevrakta sahtecilikevrakta sahtecilik cezası 2019evrakta sahtecilik cezası 2017evrak ta sahtecilik>
Read more ...

Tekerrür nedir?

Tekerrür kelimesinin anlamı yinelenme, tekrarlanma demektir. Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre tekerrür, daha önce bir suç işlemiş ve bu suçtan dolayısı cezası kesinleşmiş birinin yasada belirlenen süreler içerisinde yeni bir suç işlemesi halidir. İkinci defa suç işleyen, yani tekrar suç işleyen kişiye ise “mükerrir” denir. TCK madde 58. metninde düzenlenen suçta tekerrür kurumu bir güvenlik tedbiri niteliğinde olup tekerrüren suç işleyen kimseye güvenlik tedbirlerine ilişkin kurallar uygulanarak mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilir. Ceza mahkemesi hakimi öncelikle sanığın mükerrir olup olmadığını re’sen (kendiliğinden) denetlemek... Devamı için tıklayınız...

Son arananlar:tekerrurtekerrür nedirtekerrür ne demekmükerrir ne demekmükerrir infaz rejimi uzlaşmaya tabitekerür suç nedirmahkemede tekerrür etti ne demekinfazı tamamlanmış mahkumiyet uzlaşmaya tabimiikinci kez tekerrür nedirerteleme karari tekerrure esas alinir mi>
Read more ...

Cezanın infazının ertelenmesi

Kesinleşmiş cezanın infazının ertelenmesi nedir, infazı erteleme şartları nelerdir? İnfazın ertelenmesi, mahkemeler tarafından verilen kesinleşmiş hapis cezasının uygulanmasının ertelenmesdir. Cezanın infazının ertelenmesi durumunda, verilen hapis cezası belirli bir süre boyunca uygulanmayacak ve ertelenecektir. İnfazın ertelenmesi ile mahkemenin hapis cezasını ertelenmesi (Hükmün açıklanmasının geri bırakılması) konuları karıştırılmamalıdır. Hapis cezasının ertelenmesi, daha önce kasıtlı bir suçtan ötürü 3 aydan fazla hapis cezasına mahkum edilmemiş kişiler hakkında  2 yılı geçmeyen (18 yaşından küçük ve 65 yaşından büyükler için 3 yıl) hapis cezasının... Devamı için tıklayınız...

Son arananlar:akil hastaliginin infazi neden ertelenirdoğum nedeniyle infazın ertelenmesitekerrürlü suçinfazın ertelenmesi 2017infaz düzenlemehttps://www pazarbasi av tr/cezanin-infazinin-ertelenmesi/hamilelikte ceza ertelemecezanın infaza gitmesicezanın derhal infazına nediryüksek lisans için ceza infazının ertelenmesi>
Read more ...

Karşılıksız çek düzenlemenin cezai ve hukuki sonuçları

Ticarette sıkça kullanılan çekler hakkındaki 5941 sayılı Çek Kanunu ile yapılan değişiklikten önce karşılıksız çek bir suç olarak nitelendirilmekteydi. Karşılıksız çıkan her bir çek yaprağı için mahkeme tarafından adli para cezası verilmekte ve bu adli para cezası ödenmez ise verilen ceza hapis cezasına çevrilmekteydi. Fakat Çek yasasında yapılan yeni düzenleme ile artık çekin karşılığının bulunmaması durumunda uygulanan cezai yaptırımlar kaldırılmış ve keşide edilen çekin karşılıksız çıkması halinde idari yaptırım niteliğinde olan ”çek düzenleme yasağı ve çek hesabı açma yasağı” getirilmiştir. Bu değişiklik sonucunda artık çek bankaya ibraz edildiğinde... Devamı için tıklayınız...

Son arananlar:çekin karşılıksız kalmasının idari yaptırımıkarsiliksiz cek duzenlemenin sonuclarikarşılıksız çek itirazkarşılıksız çek keşide etme suçukarşılıksız çek şikayet süresikarşılıksız çek yetkimıhcı hukuk karşılıksız çek>
Read more ...

Süre tutum dilekçesi nedir?

Süre tutum dilekçesi nedir? Süre tutum dilekçesi ceza davaları ve iş davalarında kısa temyiz dilekçesi olarak adlandırılan dilekçedir. Aslında hukukumuzda süre tutum dilekçesi şeklinde hukuki bir terim bulunmamakla birlikte uygulamada hak düşürücü süre olan temyiz süresinin kesilmesi dilekçesi olarak da isimlendirilmektedir. Özellikle iş ve ceza davalarında mahkemenin kısa nihai kararının yüze okunması ile başlayan temyiz süreleri (genel olarak Ceza davalarında kararın tefhimi yani hakimin son kararını sanık veya avukatının yüzüne karşı söylemesinden itibaren 7 gün, iş davalarında ise 8 günlük süreler)  içinde kararı Yargıtay ilgili dairesine göndermek üzere temyiz edilmezse, temyiz... Devamı için tıklayınız...

Son arananlar:süre tutum dilekçesi nedirsüre tutum dilekçesi süresisüre tutum dilekçesi gerekli misüre tutum belgesisüre tutum dilekçesisüre tutum dilekçe örneğisüre tutum dilekçesi ne zaman verilirCEZADA İSTİNAF SÜRE TUTUM DİLEKÇE ÖRNEĞİistinaf süre tutum nedirsüre tutum>
Read more ...

Bilişim Suçları

Bilişim hukuku ile ilgili suçlar ve bilişim suçları uzmanı avukatlar tarafından yazılmış makale ve bilimsel yazılar:

Bilgisayar Suçları

BİLGİSAYAR İLE İŞLENEN SUÇLAR VE DAVALAR Bilişim suçları, bilgisayar ve internet kullanımının artması ile doğru orantılı olarak artan ve özellikle kapalı ve açık network ağları ile ilgili düzenlemeleri içeren bir bilişim hukuku dalını ilgilendirmektedir.   Bilişim suçları  hakkındaki cezai müeyyideler Türk Ceza Kanunu 243-246 maddeleri arasında yer almaktadır.  Genel olarak kanunun yapısına bakıldığında; Bilişim Hukuku henüz ülkemizde tam anlamıyla gelişmiş değildir. Teknoloji, Bilişim ve İnternet dünyasındaki gelişmeler son derece hızlı olduğunda kanun güncellemeleri sürekli günün gerisinde kalmaktadır. Bilgisayar dünyasındaki hızlı gelişmeler sonucunda... Devamı için tıklayınız...

Son arananlar:bilgisayar suclarıavukat bilgisayarevde korsan yazılım kullanmanın cezası>
Read more ...


Read more ...


Read more ...


Read more ...


Read more ...