Adalet Her Zaman Adil mi ?

Adalet Kavramı genellikle Adil olmak kavramı ile karıştırılmaktadır. Fakat Adil olmak eşit olmak anlamını ifade ederken. Adalet denk şartları yaratmak konusunda kullanılan araç sağlayıcılarının Adil durum oluşturabilmek amacı ile kurumsallaşarak işlev görmesini ifade eder.

Adalet için Adil Şartların Oluşturulması gerekir

Adalet’in doğru biçimde işleyebilmesi için adil yani denk şartların oluşturulabilmesi gerekliliği söz konusudur.

Adil şartların oluşturulabilmesi Adalet sistemini uygulayan ve düzenleyen kişilerin karşısında doğru temsil hakları olduğunu ön-şartına bağlıdır. Bu durum Adalet sistemini oluşturan ve uygulayanların mücbir durumlar sonucunda karşısına gelmesi durumları haricinde kişilerin kendi çabaları haricinde söz konusu olamamaktadır.

Adil şartların oluşması için güvenilir yönlendirici ve temsilcilerin olumsuzluk diğer bir adıyla hasar yada kusurlu durum meydana gelmeden önce önleyici güvenlik hedefi ile veya kusurlu durum meydana geldikten sonra temsil hakkını alması ile mümkündür.

Avukat Adil Şartları Oluşturabilmek Amacı ile Temsil Hizmeti Verir

Avukatlar Devlete bağlı olarak çalışan Baro Tarafından Yüksek Öğrenimini Yine Devletin Onayladığı yüksek öğrenim Kurumları olan üniversitelerde okuyup bitiren ve bu doğrultuda Baro kaydı bulunan meslek erbablarıdır.

Amaçları Müvekkil olarak kendilerinin hizmetini tercih eden kişilerin temsil haklarını alarak Adalet karşısında hangi durumda olurlarsa olsunlar doğru temsil haklarını alarak temsil etmektir.

En iyi avukatın bile bir Dava kazanabilmesi garanti değildir. Çünkü Adalet sisteminin işleyişine uygun temsil durumu söz konusu olan uyuşmazlık veya kusurlu durum karşısında kanunlar ile bağlayıcı durumlar içerisindedir ve bu bağlamda kesin hüküm söz konusu değildir.

İyi Avukat ise müvekkilini en iyi biçimde kanunlar önünde söz konusu uyuşmazlık konusunda bireyi veya kurumu tüm ilgili kanuni hakları temsil eden meslek erbabıdır.

Pazarbaşı Hukuk Danışmanlığı