Adalet Her Zaman Adil mi ?

Adalet Kavramı genellikle Adil olmak kavramı ile karıştırılmaktadır. Fakat Adil olmak eşit olmak anlamını ifade ederken. Adalet denk şartları yaratmak konusunda kullanılan araç sağlayıcılarının Adil durum oluşturabilmek amacı ile kurumsallaşarak işlev görmesini ifade eder.

Adalet için Adil Şartların Oluşturulması gerekir

Adalet’in doğru biçimde işleyebilmesi için adil yani denk şartların oluşturulabilmesi gerekliliği söz konusudur.

Adil şartların oluşturulabilmesi Adalet sistemini uygulayan ve düzenleyen kişilerin karşısında doğru temsil hakları olduğunu ön-şartına bağlıdır. Bu durum Adalet sistemini oluşturan ve uygulayanların mücbir durumlar sonucunda karşısına gelmesi durumları haricinde kişilerin kendi çabaları haricinde söz konusu olamamaktadır.

Adil şartların oluşması için güvenilir yönlendirici ve temsilcilerin olumsuzluk diğer bir adıyla hasar yada kusurlu durum meydana gelmeden önce önleyici güvenlik hedefi ile veya kusurlu durum meydana geldikten sonra temsil hakkını alması ile mümkündür.

Avukat Adil Şartları Oluşturabilmek Amacı ile Temsil Hizmeti Verir

Avukatlar Devlete bağlı olarak çalışan Baro Tarafından Yüksek Öğrenimini Yine Devletin Onayladığı yüksek öğrenim Kurumları olan üniversitelerde okuyup bitiren ve bu doğrultuda Baro kaydı bulunan meslek erbablarıdır.

Amaçları Müvekkil olarak kendilerinin hizmetini tercih eden kişilerin temsil haklarını alarak Adalet karşısında hangi durumda olurlarsa olsunlar doğru temsil haklarını alarak temsil etmektir.

En iyi avukatın bile bir Dava kazanabilmesi garanti değildir. Çünkü Adalet sisteminin işleyişine uygun temsil durumu söz konusu olan uyuşmazlık veya kusurlu durum karşısında kanunlar ile bağlayıcı durumlar içerisindedir ve bu bağlamda kesin hüküm söz konusu değildir.

İyi Avukat ise müvekkilini en iyi biçimde kanunlar önünde söz konusu uyuşmazlık konusunda bireyi veya kurumu tüm ilgili kanuni hakları temsil eden meslek erbabıdır.

Pazarbaşı Hukuk Danışmanlığı

Videolar

Büro tarafından hazırlanmış veya hukuk ile ilgili videoları bu bölümden takip edebilirsiniz :

Hukuki Net konu nasl alr?

Sitede konu nasl alr, hukuki net sitesinde nasl soru sorulur? Konu ama...>
Read more ...


Hukuksal Koruma Sigortas

Hukuksal koruma sigortas nasl yaplr, nemi nedir? Haklarnz koruma altna alan zel hukuki koruma sigortas hakknda tantm videosu.
Daha ayrntl bilgi iin: https://sigorta.hukuki.net>
Read more ...


Hukuk Dersleri - Medeni Usul Hukuku - 2

Medeni Usul Hukuku - Ders 2 -
Grev ve Yetki
Yetki szlemesi
Grevsizlik veya Yetkisizlik Karar zerine Yaplacak lemler
Yarg Yeri Belirlenmesi>
Read more ...


Hukuk Dersleri - Medeni Usul Hukuku - 1

Medeni Usul Hukuku DERS 1
Hakimin Yasakllk Sebepleri
Hakimin Ret Sebepleri
Taleplerdeki Usuller
Hakimin Sorumluluu>
Read more ...


Hukuk sistemini rahatlatan bir alternatif olan Arabuluculuk sistemi

Yargdaki tkanmay hafifletmeyi hedefleyen arabuluculuk sistemi ile ilgili olarak Alternatif Uyumazlk zmleri Dernei Bakan Arabulucu Av.amil Demir, 6325 Sayl Hukuk Uyumazlklarnda Arabuluculuk Kanunu ve uygulamas ile ilgili sk sorulan sorular ve cevaplar Kanal A Haber blteninde yaynland. 24-3-2015>
Read more ...


Takdim

Büro hakkındaki sunum, avukatların takdimi, avukatlık ücretleri (fiyatlar) ve online randevu teklifleri için iletişim sayfalarından yararlanabilirsiniz.

Çekinceler:

Avukatlık Kanunu gereğince online hukuk danışmanlığı veremiyoruz. Aynı kanuna göre telefon ile danışmanlık vermemiz de mümkün değil. Pratik olarak düşünüldüğünde; Nasıl ki bir doktor hastayı muayene etmeden teşhis koyup, tedaviye başlayamıyorsa biz avukatlar da sorunu iyice anlamadan, gerekli belgeleri, dosyaları incelemeden yorum yapamayız.

Danışmanlık hizmeti nedeniyle alınan randevularda yapılacak görüşmeden önce danışma ücretini peşin olarak almamız yine avukatlık yasası gereğince zorunludur. Fiyat bilgisi için 0212 248 58 57 telefonumuzu arayabilirsiniz.

 

Ticari hukuk

Ticari hukuk dallarında uzman avukatlarımızın ticaret hukuku (şirketler, kambiyo senetleri…) hakkında yazdıkları bilimsel makale ve eserler :

Anonim şirketlerde ortağın vergi borcundan sorumlu olmadığına dair emsal mahkeme kararı

Uygulamada Anonim şirket ortağına şirketin vergi borcuna dair ödeme emri gönderilmesi ve AŞ. ortağının kamu borcundan sorumluluğu olduğuna dair çeşitli yanlış uygulamalar bulunduğu gözlemlenmektedir. Aşağıdaki emsal mahkeme kararında da görüleceği üzere, 6183 sayılı yasanın 35. maddesi kapsamında düzenlenen takibin ve buna bağlı ödeme emri tebligatının şirket ortağı adına yapıldığı , oysa 6183 sk. 35. maddesinin sadece Limited şirket ve ortakları için yapılan düzenlemeye dayanılarak, Anonim şirket borçlarının ortaktan tahsil edilmesi,  ortakların ödenmeyen vergi borçlarından dolayı takibi de mümkün değildir.
TC.
İSTANBUL
10. VERGİ MAHKEMESİ
ESAS NO : 2015/416
KARAR NO :... Devamı için tıklayınız...

anonim-vs-limited-sirket

>
Read more ...


Karşılıksız çek düzenlemenin cezai ve hukuki sonuçları

Ticarette sıkça kullanılan çekler hakkındaki 5941 sayılı Çek Kanunu ile yapılan değişiklikten önce karşılıksız çek bir suç olarak nitelendirilmekteydi. Karşılıksız çıkan her bir çek yaprağı için mahkeme tarafından adli para cezası verilmekte ve bu adli para cezası ödenmez ise verilen ceza hapis cezasına çevrilmekteydi. Fakat Çek yasasında yapılan yeni düzenleme ile artık çekin karşılığının bulunmaması durumunda uygulanan cezai yaptırımlar kaldırılmış ve keşide edilen çekin karşılıksız çıkması halinde idari yaptırım niteliğinde olan ”çek düzenleme yasağı ve çek hesabı açma yasağı” getirilmiştir. Bu değişiklik sonucunda artık çek bankaya ibraz edildiğinde... Devamı için tıklayınız...

Son arananlar:çekin karşılıksız kalmasının idari yaptırımıkarsiliksiz cek duzenlemenin sonuclarikarşılıksız çek itirazkarşılıksız çek keşide etme suçukarşılıksız çek şikayet süresikarşılıksız çek yetkimıhcı hukuk karşılıksız çek

>
Read more ...


Araç değer kaybı tazminatı davaları

Araç Değer Kaybı Tazminatı davaları trafik kazaları sonucu sigorta şirketinden hasar bedelini tahsil etmiş olmasına rağmen araçta oluşan değer kaybının tazmini için açılan bir tazminat davası çeşididir. Bir diğer ifadeyle 2.el araç piyasasında araçtaki oluşan hasar nedeniyle oluşan değerdeki düşmenin sorumlulardan istenmesidir.
Emsal Yargıtay kararları neticesinde sonrasında talep ve tahsil edilebilir hale gelmiştir.
Uygulamaya örnek Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2009-9892 Esas, 2010-3124 Karar sayılı emsal kararında belirtildiği gibi;  “… araçta meydana gelen değer kaybı gerçek zarar kalemleri arasında bulunmaktadır. Bu durumda mahkemece, davacı aracındaki değer kaybından... Devamı için tıklayınız...

Son arananlar:kesinlesmis deger kaybi davalarideğer kaybı davası ne kadar süreraraç değer kaybı davası ne kadar süreraraç değer kaybı fotoaraç değer kaybı 2017araç değer kaybı nasıl hesaplanır yargıtayaraç iade davalarında UZMAN AVUKATLAR BURSAvekalet ücreti değer kaybıaraç değer kaybı vekalet ücretiaraç değer kaybı tazminat davaları

>
Read more ...


Limited Şirket Kuruluşu

Limited Şirket Kuruluşu
Yeni Ticaret yasasına göre tek ortaklı limited şirket kuruluşu mümkün olup, Limited şirketler en az 10.000 TL. sermaye ve en az 1 ortakla kurulabilirler.
Bu kuruluş maliyetinin yanısıra ortakların koyacakları sermayenin en az 25 TL. ya da katları olması gereklidir. Türk Ticaret kanunu madde 623/1 gereğince şirket ortaklarından en az bir tanesinin sınırsız olarak yönetim hakkına ve temsil yetkisine sahip müdür olarak seçilmesi zorunludur.
 
Tek ortaklı limited şirket kurulumlarında, birden fazla ortak bulunan limited şirket kuruluşlarında istenen belgeler ile başvuru yapmaları yeterlidir (Ek bir belgeye ihtiyaç bulunmamaktadır).
Ticaret ünvanı seçme ve kullanma
Türkçe... Devamı için tıklayınız...

Son arananlar:tek ortaklı limited şirket kuruluşu

>
Read more ...


Şirketler Hukuku

Büromuz ve uzman şirketler hukuku avukatı Türk Ticaret kanunu içeriğinde bulunan anonim, limited, komandit ve kolektif şirketlerin kuruluşu, yönetimi ve sona ermesine ilişkin hukuki hizmetler sunmaktadır.
 
 
Ticari ortaklıkların zorunlu olduğu günümüzde şirketler hukukunun önemi gitgide artmaktadır. Bu kapsamda şirketler arasındaki ihtilafların çözümlenmesi, şirketler arasındaki sözleşmelerin düzenlenmesi, firmalar arasında çıkan ticari  uyuşmazlıkların giderilmesi ve bu alanda gerekli her türlü hukuki desteğin verilmesi hususlarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.
 
Ofisimizin, şirketler hukuku alanındaki çalışmaları aşağıdaki bilgiler ile sınırlı... Devamı için tıklayınız...

Son arananlar:kollek türkKOLLEK TÜRK NEDİRLİMİTED ŞİRKET AVUKAT HİSSE DEVRİ UZMAN AVUKATsermaye azaltımı dava dilekçesi

>
Read more ...


Gayrimenkul hukuku

Gayrimenkul hukuku hakkında uzman avukatlarımızdan gayrimenkul hukuku makaleleri ve bilimsel yazılar :

Kira Artış Oranı neye göre belirlenir?

Kira Artış Oranı Neye göre Belirlenir?
Genel kural olarak kira sözleşmesi ile taraflar kira artış oranı konusunda karşılıklı anlaşarak, kira artırım oranını belirleyebilirler. Kira kontratları sözleşme serbestisi ilkesi gereğince düzenlenmekteyse de bazı hallerde artışın yasal olarak üst sınırı da mevcuttur.
İşyeri kiralarında 2020 senesine kadar kira artışı oranı konusunda herhangi bir sınırlama mevcut olmayıp, taraflar sözleşmede anlaştıkları oranda herhangi bir kira artış oranı belirlemek suretiyle serbestçe sözleşme yapabilirler.
Konut kira sözleşmelerinde kira artış oranı konusunda artırım miktarının yasal üst sınırı mevcuttur. Borçlar Kanunu gereğince konut... Devamı için tıklayınız...

Son arananlar:kira hukuku avukatları istanbul

>
Read more ...


Kentsel Dönüşüm Hukuku

Kentsel dönüşüm hukuku, kentsel dönüşüm kanunu ve yönetmeliği, Sözleşmeler Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İmar Hukuku,  İdare Hukuku ve   çeşitli hukuk alanlarını da ilgilendiren; İmar’ı yenileme, canlandırma, yeniden geliştirme ve yeniden üretme amacıyla şehirlerin devamlı rahatsızlık veren kentsel problemlerinin çözümü için gerekli hukuk dalı kompleksidir.
Pazarbaşı hukuk bürosu bünyesindeki kentsel dönüşüm avukatları, site yönetimlerine ve bina yöneticilerine, kat maliklerine, yatırımcılara, inşaat firmalarına ve müteahhitlere hukuki danışmanlık yapmaktadır.
 
Kentsel dönüşüm hukuku danışmanlığı kapsamında hukuk büromuz tarafından verilebilecek hizmetler... Devamı için tıklayınız...

Son arananlar:imar yoluyla kentsel dönüşüm pdfsite yönetimi uzman avukat istanbul

>
Read more ...


Önalım Hakkı

Önalım hakkı nedir?
Şufa hakkı da denilen önalım hakkı bir gayrimenkul hissesini öncelikle satın alma hakkı demek olup, 4712 sayılı Türk Medeni kanununa (MK) göre 2 tür önalım hakkı mevcuttur.
 
Şufa hakkının çeşitleri;
1. Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı
Bu tip şuf’a hakkı sözleşme taraflarının anlaşmasıyla doğar. Önalım hakkı Tapu Siciline şerh verildiği takdirde; bu şerhte belirtilen sürede ve belirtilen şartlara göre her malike karşı kullanılabilir. Kütükte şartlar belirtilmemişse gayrimenkulün üçüncü şahısa satışındaki şartlar esas alınır (Medeni Kanun 735/1 madde).
Önalım hakkı şerhinin etkisi her halde, şerhin verildiği tarihin üzerinden 10 yıl... Devamı için tıklayınız...

Son arananlar:ŞUFA HAKKI KİMLERE KARŞI KULLANILMAZşufa davası kime açılırşufa hakkıönalım hakkıönalım hakkı süresişufa davası yetkişufa davasıönalım davası şartlarıön alım hakkımk şufa hakkı

>
Read more ...Read more ...Read more ...


Avukatlık Çalışma alanları

Hukuk bürosu çalışma alanları hakkında bilgiler ve büro tarafından yürütülen bazı avukatlık faaliyet alanları :
(Not: Aşağıda sıralanan avukatlık hizmetleri sınırlı olmayıp, hukukun her branşında uzman avukatlık hizmeti verebilmekteyiz)

Limited Şirket Kuruluşu

Limited Şirket Kuruluşu
Yeni Ticaret yasasına göre tek ortaklı limited şirket kuruluşu mümkün olup, Limited şirketler en az 10.000 TL. sermaye ve en az 1 ortakla kurulabilirler.
Bu kuruluş maliyetinin yanısıra ortakların koyacakları sermayenin en az 25 TL. ya da katları olması gereklidir. Türk Ticaret kanunu madde 623/1 gereğince şirket ortaklarından en az bir tanesinin sınırsız olarak yönetim hakkına ve temsil yetkisine sahip müdür olarak seçilmesi zorunludur.
 
Tek ortaklı limited şirket kurulumlarında, birden fazla ortak bulunan limited şirket kuruluşlarında istenen belgeler ile başvuru yapmaları yeterlidir (Ek bir belgeye ihtiyaç bulunmamaktadır).
Ticaret ünvanı seçme ve kullanma
Türkçe... Devamı için tıklayınız...

Son arananlar:tek ortaklı limited şirket kuruluşu

>
Read more ...


Şirketler Hukuku

Büromuz ve uzman şirketler hukuku avukatı Türk Ticaret kanunu içeriğinde bulunan anonim, limited, komandit ve kolektif şirketlerin kuruluşu, yönetimi ve sona ermesine ilişkin hukuki hizmetler sunmaktadır.
 
 
Ticari ortaklıkların zorunlu olduğu günümüzde şirketler hukukunun önemi gitgide artmaktadır. Bu kapsamda şirketler arasındaki ihtilafların çözümlenmesi, şirketler arasındaki sözleşmelerin düzenlenmesi, firmalar arasında çıkan ticari  uyuşmazlıkların giderilmesi ve bu alanda gerekli her türlü hukuki desteğin verilmesi hususlarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.
 
Ofisimizin, şirketler hukuku alanındaki çalışmaları aşağıdaki bilgiler ile sınırlı... Devamı için tıklayınız...

Son arananlar:kollek türkKOLLEK TÜRK NEDİRLİMİTED ŞİRKET AVUKAT HİSSE DEVRİ UZMAN AVUKATsermaye azaltımı dava dilekçesi

>
Read more ...


Kentsel Dönüşüm Hukuku

Kentsel dönüşüm hukuku, kentsel dönüşüm kanunu ve yönetmeliği, Sözleşmeler Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İmar Hukuku,  İdare Hukuku ve   çeşitli hukuk alanlarını da ilgilendiren; İmar’ı yenileme, canlandırma, yeniden geliştirme ve yeniden üretme amacıyla şehirlerin devamlı rahatsızlık veren kentsel problemlerinin çözümü için gerekli hukuk dalı kompleksidir.
Pazarbaşı hukuk bürosu bünyesindeki kentsel dönüşüm avukatları, site yönetimlerine ve bina yöneticilerine, kat maliklerine, yatırımcılara, inşaat firmalarına ve müteahhitlere hukuki danışmanlık yapmaktadır.
 
Kentsel dönüşüm hukuku danışmanlığı kapsamında hukuk büromuz tarafından verilebilecek hizmetler... Devamı için tıklayınız...

Son arananlar:imar yoluyla kentsel dönüşüm pdfsite yönetimi uzman avukat istanbul

>
Read more ...Read more ...Read more ...


İş hukuku

İş hukuku hakkında bilgiler ve iş hukuku uzmanı avukatlar tarafından yazılan makale ve bilimsel incelemeler :

İş davalarında arabuluculuk zorunluluğu

 İŞ HUKUKU DAVALARINDA ARABULUCULUK ZORUNLULUĞU
İş Mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü yeniden düzenleyen 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun  ile iş hukuku ihtilaflarında arabulucuya başvurulması zorunlu hale getirilmiştir (madde 3).  1.1.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kanunda sayılan davalar bakımından arabuluculuk dava şartı olarak düzenlenmiş olup, arabulucuya başvurmadan açılan davalarda, dava şartı eksikliği HMK madde 115 gereğince davanın usulden reddedilmesine neden olur.
Kanunun 3.maddesinde hangi davalar için arabulucuya başvurulmasının dava şartı olduğu belirlenmiştir; Bireysel veya toplu iş sözleşmelerine dayanan işçi veya işveren... Devamı için tıklayınız...

is-akdinin-haklı-feshi-sebepleri

>
Read more ...


İstifa eden işçinin hakları

İstifa Eden İşçinin Hakları
Yasal olarak işçi zorla çalıştırılamayacağına göre işçinin kendi isteği ile istifası doğal bir hak olup, bunun yasal güvencesi Anayasal bir hak olan çalışma özgürlüğüdür. İşçinin zorla çalıştırılması mümkün olmayıp, angarya teşkil eder ki bir işçinin yaşamı boyunca bir işverene bağımlı çalışmak zorunda olması hukuka aykırıdır.
Hukuki bir işlem niteliğinde olan istifanın sonuçları  :
Çoğu Yargıtay kararları istifa sözcüğünü genel olarak işçinin iş akdini haksız feshi için kullanmaktaysa da işçinin istifa etmesi durumu iş sözleşmesini sona erdirmesi açısından ikiye ayrılır; Bunlar haklı sebeple istifa ve haklı neden olmadan... Devamı için tıklayınız...

>
Read more ...


İşe iade davalarında işçinin çalışma süresi şartı

İşe iade davalarında işçinin işyerinde 6 ay çalışma süresi şartı ve iş sözleşmesinin belirsiz süreli olması şartı .
Yargıtay kararları ışığında;
“İşçinin iş güvencesinden faydalanabilmesi için iş yerinde en az 6 ay çalışmış olması şarttır. Yer altında çalışan işçilerde ise kıdem şartı aranmamaktadır. Kanun işçinin kıdeminin kesintisiz olması gerektiği konusunda susması işçi lehine yorumlanarak, aynı işverenin yanındaki fasılalı çalışmalarının birleştirilerek altı ayı bulması halinde  işçi iş güvencesinden yararlanacaktır.
Yargıtay 9. Hukuk dairesi bu yönde kararlar vermekte iken 22. Hukuk dairesi ise işçinin tüm alacak ve tazminatların ödendiği önceki... Devamı için tıklayınız...

>
Read more ...


Haklı Fesih ile Geçerli Fesih arasındaki farklar

İş akdinin haklı nedenle feshi ile geçerli nedenle feshi arasındaki farklar :
İş hukukuna göre Haksız fesih ile, Geçersiz nedenle fesih…
İş hayatında işverenler çeşitli nedenlere dayanarak işçilerinin iş sözleşmelerini feshetmektedir. Bu fesihler bazen haklı nedenlere dayandırılırken bazen de geçerli neden ile iş akitleri sona ermekte olsa da aralarında hukuki sonuçları açısından farklar vardır.
İş sözleşmesinin haklı nedenle feshi durumları İş Kanunu tarafından belirlenmiş, geçerli sebep ile fesih ise, bir haklı fesih sebebi oluşturacak kadar ağır olmamakla birlikte, işverene bildirim sürelerine uymak şartı ile belirsiz süreli hizmet akdine son verme imkanı tanıyan... Devamı için tıklayınız...

Son arananlar:derhal fesih bildirim çözüm hukukfesih ile infisah arasındaki farkiş akdi feshi geerli neden ile haklı neden farkıinfisah fesih farkıhaklı ve geçerli fesih farkıhaklı sebeple geçersiz fesihhaklı fesıh için sait gereklımıhaklı fesih geçerli fesih farkıgeçerli fesih neden yapılırgeçerli fesih manevi tazminat

>
Read more ...


Süre tutum dilekçesi nedir?

Süre tutum dilekçesi nedir?
Süre tutum dilekçesi ceza davaları ve iş davalarında kısa temyiz dilekçesi olarak adlandırılan dilekçedir. Aslında hukukumuzda süre tutum dilekçesi şeklinde hukuki bir terim bulunmamakla birlikte uygulamada hak düşürücü süre olan temyiz süresinin kesilmesi dilekçesi olarak da isimlendirilmektedir.
Özellikle iş ve ceza davalarında mahkemenin kısa nihai kararının yüze okunması ile başlayan temyiz süreleri (genel olarak Ceza davalarında kararın tefhimi yani hakimin son kararını sanık veya avukatının yüzüne karşı söylemesinden itibaren 7 gün, iş davalarında ise 8 günlük süreler)  içinde kararı Yargıtay ilgili dairesine göndermek üzere temyiz edilmezse, temyiz... Devamı için tıklayınız...

Son arananlar:süre tutum dilekçesi nedirsüre tutum dilekçesi süresisüre tutum dilekçesi gerekli misüre tutum belgesisüre tutum dilekçesisüre tutum dilekçe örneğisüre tutum dilekçesi ne zaman verilirCEZADA İSTİNAF SÜRE TUTUM DİLEKÇE ÖRNEĞİistinaf süre tutum nedirsüre tutum

>
Read more ...


Ceza hukuku

Ceza hukuku hakkında bilgiler ve ceza hukuku uzmanı avukatlar tarafından yazılmış bilimsel makaleler ve mesleki yazılar :

Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu ve Cezası

Resmi evrakta sahtecilik suçu ve cezası nedir?

Resmi evrak(*)ta sahtecilik, sahte bir resmi belge üretilmesi veya var olan bir belgenin aslına aykırı olarak değiştirilmesi, sahte bir belgenin başkalarını kandırmak amacıyla kullanılması olarak tanımlanabilir.  TCK madde 204.

(*) Varaka (=belge), kelimenin çoğulu olan ise Evrak (=belgeler),  demektir.

Resmi belgede sahtecilik
MADDE 204. –
1) Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
2) Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek... Devamı için tıklayınız...

Son arananlar:evrakta sahtecilik cezası paraya çevrilir miav evrakresmi belgede sahtecilik suçu paraya çevrilir miresmi evrakta sahtecilik suçunun ertelenmesiKamu Kurum ve Kuruluşları Resmi Belgede Sahtecilik cezası kac yılsahte evrakevrakta sahtecilikevrakta sahtecilik cezası 2019evrakta sahtecilik cezası 2017evrak ta sahtecilik

>
Read more ...


Tekerrür nedir?

Tekerrür kelimesinin anlamı yinelenme, tekrarlanma demektir. Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre tekerrür, daha önce bir suç işlemiş ve bu suçtan dolayısı cezası kesinleşmiş birinin yasada belirlenen süreler içerisinde yeni bir suç işlemesi halidir.
İkinci defa suç işleyen, yani tekrar suç işleyen kişiye ise “mükerrir” denir. TCK madde 58. metninde düzenlenen suçta tekerrür kurumu bir güvenlik tedbiri niteliğinde olup tekerrüren suç işleyen kimseye güvenlik tedbirlerine ilişkin kurallar uygulanarak mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilir.
Ceza mahkemesi hakimi öncelikle sanığın mükerrir olup olmadığını re’sen (kendiliğinden) denetlemek... Devamı için tıklayınız...

Son arananlar:tekerrurtekerrür nedirtekerrür ne demekmükerrir ne demekmükerrir infaz rejimi uzlaşmaya tabitekerür suç nedirmahkemede tekerrür etti ne demekinfazı tamamlanmış mahkumiyet uzlaşmaya tabimiikinci kez tekerrür nedirerteleme karari tekerrure esas alinir mi

>
Read more ...


Cezanın infazının ertelenmesi

Kesinleşmiş cezanın infazının ertelenmesi nedir, infazı erteleme şartları nelerdir?
İnfazın ertelenmesi, mahkemeler tarafından verilen kesinleşmiş hapis cezasının uygulanmasının ertelenmesdir. Cezanın infazının ertelenmesi durumunda, verilen hapis cezası belirli bir süre boyunca uygulanmayacak ve ertelenecektir.
İnfazın ertelenmesi ile mahkemenin hapis cezasını ertelenmesi (Hükmün açıklanmasının geri bırakılması) konuları karıştırılmamalıdır. Hapis cezasının ertelenmesi, daha önce kasıtlı bir suçtan ötürü 3 aydan fazla hapis cezasına mahkum edilmemiş kişiler hakkında  2 yılı geçmeyen (18 yaşından küçük ve 65 yaşından büyükler için 3 yıl) hapis cezasının... Devamı için tıklayınız...

Son arananlar:akil hastaliginin infazi neden ertelenirdoğum nedeniyle infazın ertelenmesitekerrürlü suçinfazın ertelenmesi 2017infaz düzenlemehttps://www pazarbasi av tr/cezanin-infazinin-ertelenmesi/hamilelikte ceza ertelemecezanın infaza gitmesicezanın derhal infazına nediryüksek lisans için ceza infazının ertelenmesi

>
Read more ...


Karşılıksız çek düzenlemenin cezai ve hukuki sonuçları

Ticarette sıkça kullanılan çekler hakkındaki 5941 sayılı Çek Kanunu ile yapılan değişiklikten önce karşılıksız çek bir suç olarak nitelendirilmekteydi. Karşılıksız çıkan her bir çek yaprağı için mahkeme tarafından adli para cezası verilmekte ve bu adli para cezası ödenmez ise verilen ceza hapis cezasına çevrilmekteydi. Fakat Çek yasasında yapılan yeni düzenleme ile artık çekin karşılığının bulunmaması durumunda uygulanan cezai yaptırımlar kaldırılmış ve keşide edilen çekin karşılıksız çıkması halinde idari yaptırım niteliğinde olan ”çek düzenleme yasağı ve çek hesabı açma yasağı” getirilmiştir. Bu değişiklik sonucunda artık çek bankaya ibraz edildiğinde... Devamı için tıklayınız...

Son arananlar:çekin karşılıksız kalmasının idari yaptırımıkarsiliksiz cek duzenlemenin sonuclarikarşılıksız çek itirazkarşılıksız çek keşide etme suçukarşılıksız çek şikayet süresikarşılıksız çek yetkimıhcı hukuk karşılıksız çek

>
Read more ...


Süre tutum dilekçesi nedir?

Süre tutum dilekçesi nedir?
Süre tutum dilekçesi ceza davaları ve iş davalarında kısa temyiz dilekçesi olarak adlandırılan dilekçedir. Aslında hukukumuzda süre tutum dilekçesi şeklinde hukuki bir terim bulunmamakla birlikte uygulamada hak düşürücü süre olan temyiz süresinin kesilmesi dilekçesi olarak da isimlendirilmektedir.
Özellikle iş ve ceza davalarında mahkemenin kısa nihai kararının yüze okunması ile başlayan temyiz süreleri (genel olarak Ceza davalarında kararın tefhimi yani hakimin son kararını sanık veya avukatının yüzüne karşı söylemesinden itibaren 7 gün, iş davalarında ise 8 günlük süreler)  içinde kararı Yargıtay ilgili dairesine göndermek üzere temyiz edilmezse, temyiz... Devamı için tıklayınız...

Son arananlar:süre tutum dilekçesi nedirsüre tutum dilekçesi süresisüre tutum dilekçesi gerekli misüre tutum belgesisüre tutum dilekçesisüre tutum dilekçe örneğisüre tutum dilekçesi ne zaman verilirCEZADA İSTİNAF SÜRE TUTUM DİLEKÇE ÖRNEĞİistinaf süre tutum nedirsüre tutum

>
Read more ...


Büro

PHUKUK ve AVUKATLIK BÜROSU Hakkında duyuru ve bilgiler :

İstanbul

İstanbul’daki avukat büroları arasında bulunan Pazarbaşı hukuk bürosu sadece Türkiye’deki yurttaşlarımız için değil yabancı ülkelerde yaşayan TC vatandaşlarının da İstanbul (*) sınırları dahilinde hukuki sorunlarında avukatlık hizmeti vermektedir. Istanbul telefon numarası : 0902122324650
(*) Avukatlık ofisimiz İstanbul dışındaki illerimizde, hukuki danışma hizmetleri dışında “dava takip hizmeti” vermemektedir. Bunun nedeni avukatlık ücretlerinin yol ve konaklama masrafı gibi nedenlerle artması olması nedeniyle müvekkillere yüklenecek maliyetlerin fazlalaşmasına engel olmaktır.
Yurtdışındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına nasıl avukatlık hizmeti verilir?
Soru:... Devamı için tıklayınız...

>
Read more ...


Pazarbaşı Hukuk Bürosu Tarihçe

Pazarbaşı Hukuk Bürosunun kurucusu olan Av.Mehmet Sait Pazarbaşı 1967 yılında İnan iş hanı, Kat.3, Daire:307 Cağaloğlu-İstanbul adresindeki yazıhane ile avukatlık mesleğine adım atarak büromuzun temellerini atmıştır.
Kurumsal bir aile şirketi olarak nitelendirebileceğimiz büromuza 1989 yılında Av.Feyz Pazarbaşı’nın katılımı ile Av.Mehmet Sait Pazarbaşı ve Av.İbrahim Özdemir(1) ile birlikte yürütülen büro faaliyetlerine, 1991 yılında Av.Fatoş Berna Pazarbaşı’nın da katılımını müteakiben ve Av.Osman Yıldız’ın (2) da katılımı ile kurumsal bir kimliğe haiz olmuştur.
1994 yılında yazıhane tarzı küçük ofis, çevrede donanım ve özellik açısından yeterli... Devamı için tıklayınız...

>
Read more ...


Online Randevu Sistemi

Hukuki danışma talepleri için Pazarbaşı Avukatlık ofisi web sitesi için yeniden düzenlerek hazırlanan online randevu sistemi ile e-mail tabanlı olarak randevu istemek, kısaca sorun hakkında bilgi vermek mümkün.
Aslında sistem olarak ve tam anlamıyla online randevu sistemi, hatta online danışma servisi sistemi (helpdesk) kullanıma hazır bulunsa da avukatlık mevzuatımızın cevaz vermemesi nedeni ile biz sadece randevu taleplerini alabileceğimiz ve bunlara yanıt verebileceğimiz kısmını yayına soktuk.
Web adresi http://buro.pazarbasi.av.tr olan bu sistem ile kupon olarak da adlandırabileceğimiz vaki talepler destek masasına ulaştırılmakta, Pazarbaşı Hukuk Bürosu yetkilisince cevaplanılması... Devamı için tıklayınız...

>
Read more ...


Müvekkil Referansları

Avukatlık mevzuatı tıpkı Faaliyet ve Uzmanlık Alanları bağlantısında bahseylediğimiz üzere, avukatların hangi kişi veya şirketlerin avukatlığını veya hukuk müşavirliğini yaptığını açıklamasını engellemiştir.
Pazarbaşı Hukuk Bürosu da Avukatlık Meslek Kurallarına uygun olmayan referans bildirme çabasına girmeyecek olup, işbu referanslar kısmına hukuk müşavirliğini veya avukatlık hizmeti verdiğimiz her hangi bir kişi veya şirketin adı işbu yasal ve etik nedenlerle yazılmayacaktır.
... Devamı için tıklayınız...

>
Read more ...


Faaliyet ve Uzmanlık Alanları

PAZARBAŞI HUKUK BÜROSU ÇALIŞMA ALANLARI :
Avukatlık mevzuatımıza göre; Avukatların reklam yapması mümkün olmayıp, avukatlar mesleki faaliyetlerini icra ederken reklam niteliği taşıyabilecek her türlü davranıştan kaçınmalıdırlar.
Bu çerçevede hangi ülkede, hangi şehirde hangi hukuk büroları ile bağlantılarımızın olduğunu yazmak yerine, müvekkillerimizi bilgilendirmek amacı ile avukatlık hizmeti verdiğimiz hukuk dalları ile ilgili genel faaliyet ve uzmanlık alanlarımızı belirtmek için çalışma alanlarımızdan örnekler içeren MEŞGALE (=iş, uğraşı) sayfaları oluşturulmuştur.
Meşgale kategorisi altındaki tanımlamalar müvekkillerimizce maruf faaliyet alanlarımızı... Devamı için tıklayınız...

>
Read more ...


Bilişim Suçları

Bilişim hukuku ile ilgili suçlar ve bilişim suçları uzmanı avukatlar tarafından yazılmış makale ve bilimsel yazılar:

Bilgisayar Suçları

BİLGİSAYAR İLE İŞLENEN SUÇLAR VE DAVALAR
Bilişim suçları, bilgisayar ve internet kullanımının artması ile doğru orantılı olarak artan ve özellikle kapalı ve açık network ağları ile ilgili düzenlemeleri içeren bir bilişim hukuku dalını ilgilendirmektedir.
 
Bilişim suçları  hakkındaki cezai müeyyideler Türk Ceza Kanunu 243-246 maddeleri arasında yer almaktadır.  Genel olarak kanunun yapısına bakıldığında;
Bilişim Hukuku henüz ülkemizde tam anlamıyla gelişmiş değildir. Teknoloji, Bilişim ve İnternet dünyasındaki gelişmeler son derece hızlı olduğunda kanun güncellemeleri sürekli günün gerisinde kalmaktadır. Bilgisayar dünyasındaki hızlı gelişmeler sonucunda... Devamı için tıklayınız...

Son arananlar:bilgisayar suclarıavukat bilgisayarevde korsan yazılım kullanmanın cezası

>
Read more ...Read more ...Read more ...Read more ...Read more ...